www.kmw-centrum.pl

   LOGIN   
   HASŁO   
   KOD   
 
Gdy nie pamiętasz hasła, wykonaj logowanie zgodnie z treścią punktu regulaminu "Pierwsze logowanie... ",
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zresetowania starego hasła!
  

REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ I KONTA PACJENTA

 1. Rejestracja internetowa jest udostępniana dla Pacjentów KMW-CENTRUM Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. 3 Maja 25-27 i umożliwia rejestrację do wybranego przez Pacjenta lekarza POZ lub lekarza specjalisty.
 2. Konto pacjenta jest udostępnione wyłącznie osobom legitymującym się, wydaną przez KMW-CENTRUM Sp. z o.o., Kartą Pacjenta i uprawnia do rejestracji wizyt lekarskich oraz daje dostęp do innych informacji medycznych.
  Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem Karty pacjenta, a tym samym mieć większą kontrolę nad swoim zdrowiem, zgłoś się do rejestracji ogólnej (na parterze). Karta jest przeznaczona dla wszystkich osób korzystających z usług medycznych udzielanych przez KMW-CENTRUM Sp. z o.o. finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta prócz możliwości rejestracji do lekarzy umożliwia również sprawdzanie terminów już odbytych wizyt, wyników badań, zamawiania recept (tylko dla pacjenta zadeklarowanego do lekarza POZ), promocji. Karta wydawana jest bezpłatnie.
  UWAGA! Z uwagi na fakt, że karta daje dostęp do danych wrażliwych, proszę zachować szczególną ostrożność przy logowaniu się i nie udostępniać ani karty, ani hasła.
 3. Pierwsze logowanie do Rejestracji internetowej i konta pacjenta odbywa się na podstawie loginu (numer telefonu lub numer karty) i hasła (domyślnie nr PESEL) oraz wpisaniu 6 cyfrowego kodu. W kolejnym etapie występuje przymusowa zmiana hasła.
 4. W przypadku logowania się poprzez numer telefonu komórkowego możliwa jest tylko rejestracja do wybranych lekarzy specjalistów oraz lekarza POZ. Uwaga: aby logować się do rejestracji przy użyciu numeru telefonu, musi on być aktualny w naszej bazie.
 5. W przypadkach utraty hasła, należy użyć funkcji „reset hasła”:
  1. Wpisz login, a w miejsce hasła wpisz swój PESEL, Przepisz kod z obrazka i wciśnij Logowanie.
  2. Pojawi się plansza o nieprawidłowym logowaniu. Na dole po prawej stronie jest przycisk Reset hasła. Wciśnij go.
  3. Pojawi się pytanie „Czy zresetować hasło do formy regulaminowej”, wciśnij OK. Hasłem regulaminowym jest PESEL.
  4. Na telefon komórkowy, jaki widnieje w naszej bazie przyjdzie sms z kodem, który należy przepisać i wcisnąć „Wyślij kod”. Następnie wciśnij „Przeładuj”. Twoje hasło zostało zmienione i jest nim Twój PESEL. Jeżeli nie otrzymałeś sms-a to znaczy, że posługujesz się innym nr telefonu niż ten, który podałeś do naszej bazy.
  5. Teraz jesteś w miejscu pierwszego logowania, a więc wpisujesz login, w miejsce hasła swój PESEL i kod z obrazka i wciskasz „Logowanie”
  6. Pojawi się plansza z żądaniem zmiany hasła. Należy wpisać stare hasło (czyli Twój PESEL) następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło i wcisnąć „Zmień hasło”.
  7. Twoje hasło zostało zmienione i możesz się już nim logować.
 6. Po dokonaniu rejestracji Pacjent ma prawo dokonać rezygnacji z wizyty, ponownie logując się i anulując wybraną wizytę.
 7. Aby wizyta mogła się odbyć, w terminie 14 dni przed planowaną wizytą do lekarza specjalisty należy donieść skierowanie.
 8. Możliwa jest rejestracja tylko do jednego lekarza w danej poradni.
 9. W przypadku gdy z jakichś okoliczności Pacjent nie będzie mógł zrealizować wizyty, ma obowiązek zgłoszenia rezygnacji (ponownie logując się i anulując wybraną wizytę), najpóźniej na 24 godziny przed dniem wizyty.
 10. Przychodnia może powiadomić Pacjenta o odwołaniu wizyty.
 11. Wybranie terminu kolejnej wizyty u danego lekarza, może nastąpić po zrealizowaniu już umówionej wizyty lub po rezygnacji z wcześniej zarezerwowanej.
 12. Rejestracja nie gwarantuje bezpłatnej wizyty u lekarza, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia.
 13. Pacjent, który nie zgłasza się na umówione internetowo wizyty po raz kolejny, może być pozbawiony prawa do korzystania z rejestracji internetowej przez okres do 3 miesięcy.
 14. Pacjent nie ma prawa udostępniać loginu i hasła do Rejestracji internetowej i konta pacjenta oraz wykorzystywania systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 15. Prawo do Rejestracji internetowej może zostać odebrane na skutek nie przestrzegania regulaminu.
 16. W przypadku zagubienia Karty, należy zgłosić to do Przychodnia. Wydanie duplikatu może wiązać się z odpłatnością.
 17. Przychodnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez uprzedniego powiadamiania. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Przychodni.